[PL] Certyfikacja PRINCE2 Foundation

Posted by Wojciech Szlosek on September 11, 2023 · 9 mins read

Moje doświadczenia ze zdobyciem certyfikatu PRINCE2 Foundation w zakresie zarządzania projektami

Cześć! W tym poście chciałbym podzielić się z Wami moimi doświadczeniami w zdobyciu certyfikatu PRINCE2 Foundation. Myślę, że ten post będzie przydatny dla osób, które myślą o zdobyciu tego certyfikatu lub przygotowują się do egzaminu Foundation.

 

Spis treści

 1. PRINCE2
  1. Czym jest metodyka PRINCE2?
  2. PRINCE2 Foundation vs PRINCE2 Practitioner
 2. Szkolenie
  1. Jak wyglądało moje szkolenie?
 3. Egzamin
  1. Materiały do nauki własnej
  2. Jak wyglądał egzamin?
 4. Podsumowanie
  1. Czy warto zdobyć certyfikat PRINCE2 Foundation?

 

PRINCE2

 

Czym jest metodyka PRINCE2?

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) to klasyczna metodyka zarządzania projektami. Stanowi jedną z najpopularniejszych idei planowania, organizacji, monitorowania i kontroli projektów. Co ważne, PRINCE2 jest metodą uniwersalną, która może być stosowana w dowolnym projekcie, niezależnie od jego wielkości, rodzaju czy branży. Równie dobrze może być dopasowana do projektu IT, jak i do projektu budowlanego. Może być też łączona z innymi metodykami w zakresie prac zespołów wytwórczych, np. z metodykami zwinnymi takimi jak Scrum czy Kanban.

Metodyka PRINCE2 ma wiele zalet: uniwersalność, skalowalność, elastyczność, czytelność, czy też możliwość ciągłego doskonalenia. Nie ogranicza nas w żaden sposób, a jedynie pomaga w realizacji ciągłości projektu. PRINCE2 opiera się na siedmiu zasadach (pryncypiach), siedmiu tematach oraz siedmiu procesach. Wszystkie one są ze sobą powiązane i współgrają ze sobą. By opanować idee PRINCE2, należy głęboko poznać i zrozumieć każdy z nich.

Dowodem opanowania metodyki PRINCE2 może być certyfikacja PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner. Aktualnymi edycjami tych certyfikatów jest edycja szósta (z 2017 roku). Niebawem ma pojawić się edycja siódma, która wprowadza drobne zmiany i usprawnienia, dodając m.in. nowe aspekty projektowe: ludzie i zrównoważony rozwój.

 

PRINCE2 Foundation vs PRINCE2 Practitioner

Czym różnią się od siebie te dwa certyfikaty?

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation to certyfikat, który potwierdza znajomość i zrozumienie metodyki PRINCE2, głównie w zakresie jej terminologii, zasad i teorii. Wprowadza oczywiście wiele elementów praktycznych, jednak nie tworzy symulacji dostosowań elementów do realnego projektu.

Warunkiem zaliczenia egzaminu Foundation jest zdanie testu składającego się z 60 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 60 minut (pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru). Próg zaliczenia to 55% poprawnych odpowiedzi. Podczas egzaminu nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych. Certyfikat Foundation jest ważny 3 lata od daty zdania egzaminu.

Aktualna cena przystąpienia do egzaminu Foundation (online) to, w zależności od firmy szkoleniowej, ok. 1900 zł. Do tej ceny należy doliczyć koszt szkolenia - w zależności od firmy szkoleniowej, ok. 900 zł. Sumarycznie, zdobycie certyfikatu PRINCE2 Foundation powinno zamknąć się w kwocie 3000 złotych (brutto), przy założeniu, że zdajemy egzamin za pierwszym podejściem.

PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Practitioner to certyfikat, który potwierdza umiejętność stosowania metodyki PRINCE2 w praktyce. Jest to bardziej zaawansowany egzamin, który wymaga od kandydata nie tylko znajomości terminologii, zasad i teorii, ale także umiejętności dostosowania metodyki do realnego projektu.

Podczas egzaminu dopuszczalne jest korzystanie z oficjalnego podręcznika - PRINCE2® - Skuteczne Zarządzanie Projektami. By przystąpić do egzaminu Practitioner, należy wcześniej posiadać certyfikat Foundation. Certyfikat Practitioner również jest ważny 3 lata od daty zdania egzaminu.

Koszty zdobycia certyfikatu Practitioner (szkolenie + egzamin) są zbliżone do ceny zdobycia certyfikatu Foundation. Uwaga: szkolenie z akredytowanej organizacji, dotyczące Practitioner jest obowiązkowe. Nie można przystąpić do egzaminu bez wcześniejszego ukończenia szkolenia.

 

Szkolenie

Chciałbym opowiedzieć w kilku zdaniach o tym jak wyglądało moje szkolenie z zakresu PRINCE2 Foundation. Jednak bez zdradzania nazwy firmy, która je przeprowadzała i nazwiska mojego trenera - pomimo, że szkolenie w mojej ocenie było prowadzone bardzo profesjonalnie.

Jak wyglądało moje szkolenie?

Szkolenie przebiegało u mnie w formie zdalnej (online). Trwało ono 3 dni, po 7 godzin każdego dnia (oczywiście z krótkimi przerwami). W trakcie godzin szkoleniowych oraz po nich, należało wykonywać prace domowe dotyczące poznanego wcześniej materiału.

Samo szkolenie było bardzo intensywne. Obejmowało przegląd wszystkich modułów PRINCE2 poprzez przegląd oficjalnego podręcznika. Forma kursu to głównie wykład prowadzony przez trenera, z przerywnikami na zadawanie pytań i dyskusję.

Uważam, że warto było wziąć udział w szkoleniu, poza słuchaniem wykładu, otrzymałem dostęp do prezentacji, która była skrótowym przedstawieniem niezbędnych informacji z oficjalnego podręcznika. Brak szkolenia na pewno spowodowałby więcej pytań i wątpliwości, szczególnie w kontekście licznych diagramów oraz zależności między rolami projektu i poszczególnymi jego etapami.

 

Egzamin

Zdecydowałem się przystąpić do egzaminu pięć dni od zakończenia szkolenia. Dało mi to czas na przyswojenie materiału we własnym zakresie, a jednocześnie pamiętałem nadal większość informacji ujętych na wykładzie.

Można wybrać język testu egzaminacyjnego: wybrałem język polski. Głównym powodem był fakt, że w języku polskim miałem dostęp do oficjalnego podręcznika, slajdów wykładu i innych materiałów pomocniczych. Szczerze polecam wybór języka testu dostosowany do posiadanych materiałów. Metodyka PRINCE2 zawiera wiele specyficznych słów i zwrotów, nie warto się zaskakiwać w trakcie egzaminu.

Materiały do nauki własnej

Podstawowy materiał do nauki stanowi oficjalny podręcznik PRINCE2® - Skuteczne Zarządzanie Projektami. To dosyć obszerny dokument, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do zdania egzaminu (a nawet i sporo nadobowiązkowych sekcji). Osobiście nie polecam bezmyślnego uczenia się wprost z podręcznika. Dobrze jest go przejrzeć, ewentualnie luźno przeczytać, ale nadmiar informacji do zapamiętania może przytłoczyć. Trzeba wiedzieć co jest ważne i które definicje są kluczowe do zapamiętania.

Najważniejszymi aspektami są pryncypia, tematy, procesy, role i produkty. Kluczowe jest zrozumienie zależności między nimi, a także zapamiętanie ich dokładnych definicji formalnych.

Miałem to szczęście, że slajdy wykładu z mojego szkolenia były dobrze przygotowane i zawierały niezbędne cytaty z podręcznika przy najważniejszych zagadnieniach. Stąd też uczyłem się tylko definicji z tej prezentacji, a podręcznik służył mi jako źródło dodatkowych informacji.

Bardzo ważną częścią nauki własnej jest rozwiązywanie testów próbnych. Pozwalają one na poznanie specyfiki pytań egzaminacyjnych, popularnych “pułapek” i stylu pisania pytań. Poza egzaminami próbnymi, które otrzymałem od firmy szkoleniowej, polecam te dostępne dla wszystkich: https://www.memorizer.pl/test/9100/prince2 - baza online zawiera aktualnie ponad 200 pytań.

Najogólniej: slajdy szkoleniowe/podręcznik (najważniejsze fragmenty) + testy próbne - to moim zdaniem zupełnie wystarczające materiały do zdania egzaminu.

Jak wyglądał egzamin?

Mój egzamin przeprowadzany był online na platformie PeopleCert. Aplikacja ta wymagała przyznania dostępów do pulpitu, kamery i mikrofonu. Każdy z tych obszarów był nadzorowany przez pracownika przez cały czas trwania egzaminu. Cała procedura była oczywiście wymagana w celu minimalizacji ryzyka oszustwa - i rzeczywiście, nie widzę możliwości nieuczciwego zdania egzaminu w takich warunkach.

Na stronie https://www.peoplecert.org można znaleźć informacje o wymaganiach technicznych oraz szczegółowe instrukcje dotyczące procedury egzaminacyjnej. Warto zapoznać się z nimi co najmniej dzień przed egzaminem, aby mieć pewność, że wszystko jest gotowe do rozpoczęcia testu.

Pytania egzaminacyjne w mojej opinii były dosyć trudne, wymagały zrozumienia modułów metodyki PRINCE2, szczegółowych definicji najważniejszych z nich oraz podstaw zastosowań w praktyce. Struktura pytań była podobna do tych z testów próbnych, jednak niemal żadne tamtejsze pytanie nie powtórzyło się w puli moich 60 pytań z oficjalnego egzaminu.

Wyniki były dostępne od razu po zakończeniu egzaminu. Udało mi się zdać egzamin z wynikiem 80% (wymagane było 55%). Sam certyfikat miałem otrzymać elektronicznie (na platformie PeopleCert) w ciągu dwóch dni roboczych - i rzeczywiście tak się stało.

Jeśli chodzi o statystki globalne, to w internecie można spotkać rozbieżne informacje. Część źródeł mówi o tym, że zdaje około 90% osób (co jest dość nieprawdopodobne), inne mówią o 50%. Mój trener szacował, że zdaje ok. 60% osób. Oczywiście to tylko pusta statystyka.

 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że nieco rozjaśniłem Wam tematykę certyfikacji PRINCE2, szczególnie Foundation. Starałem się przedstawić kilka praktycznych rad i wskazówek, jak się do niej przygotować.

Pozostało odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie:

Czy warto zdobyć certyfikat PRINCE2 Foundation?

Uważam, że tak. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 jest bardzo popularna w Europie, a także w Polsce. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że jest bardzo elastyczna i może być stosowana w całkowicie dowolnym projekcie. Szkolenie i nauka własna pozwalają na poznanie wielu ciekawych zagadnień i praktyk wykorzystywanych w zarządzaniu projektami.

Taki certyfikat na pewno jest fajnym dodatkiem do CV, a na niektórych stanowiskach, w zależności od firmy, może być wręcz wymagany.